Proizvodnja i prodaja Turističke Signalizacije

Izrada, postavljenje i prodaja turističke signalizacije

Turistička signalizacija pored standardnih elemenata vertikalne signalizacije kao što su putokazi i putokazne table sadrži i dodatne elemente za obeležavanje i upućivanje na razne turističke znamenitosti.

S toga se izdvaja kao posebna grupa signalizacije i kao takva posebno je definisana u Standardu i Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji Republike Srbije.

Uz standardom definisane elemente, proizvode se i razni drugi elementi za što bolje obeležavanje i upoznavanje zainteresovanih sa turističkim znamenitostima.

• Svi proizvodi nose CE oznaku

• Opcionalno, anti dew i anti grafiti folije     •  PVC ili RA1 - reflektivna folija, u zavisnosti od potrebe

• Table debljine 2mm - 3mm aluminijum ili pocinkovani čelik(lim)

• ISO14001  •  ISO22301  •  ISO45001  •  ISO9001  •  ISO27001  •  ISO50001  

Razna turistička signalizacija

pogledajte galeriju

Turisticka tabla

Turisticka tabla Žagubica

Turisticka tabla manastir Mileševa

Prikaz turistička tabla Backi Monoštor
Prikaz TURISTIČKA TABLA Beograd
Prikaz biciklistička ruta
Prikaz table biciklističke rute u Bezdanu
Biciklistička ruta
prikaz BICIKLISTIČKA RUTA Ada Ciganlije
Prikaz turističke table Fruške Gore
Prikaz turističke table manastira
Prikaz Turističke informativne table
Prikaz turističke informativne table
Prikaz turističke Info table
Prikaz Pešačke turističke table na ukrasnom stubu
Prikaz pešačke turističke table na ukrasnom stubu
Prikaz turističke table na poluportalu
Prikaz turističke table Palić